Caritas

Caritas to parafialny zespół ludzi - wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem służą potrzebującym pomocy.

Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest działalność charytatywna, niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie, dla których prowadzimy magazyny żywnościowy i odzieży używanej.

W roku 2010 z pomocy żywnościowej skorzystały 104 osoby dla których wydano 3260 kg żywności oraz 4000 szt. odzieży używanej.

Przeprowadzamy zbiórki żywności na święta, szczególną uwagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi.

     
     

  • prowadzimy świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w której przebywa 30 dzieci, korzystających również z dożywiania / 1454 kg żywności w roku 2010

  • organizujemy kolonie i półkolonie w czasie wakacji
  • wyjścia do teatru i na basen


PZC pomaga także seniorom organizując:


  • Spotkania opłatkowe,

  • Wyjazdy rehabilitacyjno-zdrowotne nad morze

  • Pielgrzymki do Częstochowy, Niepokalanowa, Rokitna

  • Jak również integruje społeczeństwo Starego i Nowego Kisielina poprzez wyjazdy w góry do Zakopanego oraz pielgrzymki


>> zobacz galerię zdjęć <<


Współpracujemy z Klubem Honorowych Dawców Krwi "Ognik", działającym przy OSP Stary Kisielin poprzez pomoc w organizacji i przeprowadzaniu akcji poboru krwi. Realizacja naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy wolontariuszy 11 osób oraz współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra i ofiarom materialnym Grona Wspierających Ubogich oraz sponsorów. Współorganizujemy festyny i imprezy okolicznościowe na terenie naszej parafii.

 

Prezes PZC, Jadwiga Wąsik


Komunikat

Osoby potrzebujące pomocy w postaci unijnych artykułów żywnościowych

są zobowiązane dostarczyć dokumenty do Parafialnego Zespołu Caritas.

- zaświadczenie o miesięcznych dochodach wszystkich członków rodziny,

  a w przypadku osoby bezrobotnej - zaświadczenie z Urzędu Pracy

- odcinek renty lub emerytury

- decyzję o zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym

- decyzję o wysokości alimentów

- potwierdzenie liczby osób na utrzymaniu (kserokopia dowodu lub odpisy skróconych aktów urodzenia)

- w przypadku dzieci uczących się - zaświadczenie o pobieranej nauce,

- zaświadczenie z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy unijnej lub innego wsparcia

  materialnego, finansowego lub że się nie korzysta.

- zaświadczenie lekarskie (epikryzy) o chorobach w danej rodzinie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentów, rodzina nie otrzyma pomocy

====

kryterium dochodowe wynoszące w roku 2010 dla osoby samotnej 715,50 zł netto

a dla każdego członka rodziny 526,50 zł netto

 


Caritas służy pomocą w poniedziałki w godzinach 1600-1730

Magazyn Parafialnego Zespołu Caritas jest czynny w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 17.30.

Adres:

ul.Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 50

66-002 Zielona Góra

Tel. 68 325 85 49

Nr konta: PKO BP S.A. I o/ Zielona Góra  42 1020 5402 0000 0302 0118 5370

NIP: 973-08-10-199      

REGON: 210009263-00347


Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii

 "Rodzina w sieci"

Celem programu jest edukacja rodziców, opiekunów i dzieci w zakresie bezpiecznego i rozważnego

korzystania z Internetu, aby w pełni cieszyć się jego bogactwem. Zachęcamy do zapoznania się z nimi

i aktywnego włączenia się w akcję poprzez uwrażliwienie naszych dzieci i bliskich na zagrożenia w

Internecie i sposoby uchronienia przed nimi.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie kampanii www.rodzinawsieci.pl

 

 

 

...

"Czasami potrzeba tak niewiele, żeby komuś żyło się lepiej".

"Kochaj bliźniego, jak siebie samego" – w myśl tej Chrześcijańskiej zasady chowali nas rodzice. Choć czasy się zmieniły, to ludzi potrzebujących wcale nie ubyło. W naszym odczuciu jest wręcz odwrotnie – w każdej dzielnicy czy bloku znajduje się ktoś, komu niewielkim nakładem pracy można pomóc.

Z taką też myślą powstała ogólnopolska akcja charytatywna "Nie wyrzucaj, tylko oddaj potrzebującym", której inicjatorem jest portal internetowy za0.pl i do której przyłączyło się już wiele parafii, instytucji kościelnych oraz fundacji.

Czym jest serwis www.za0.pl? Jest to portal internetowy, w którym:

  • Wszystkie przedmioty są oddawane dobrowolnie i ZA DARMO

  • Oprócz oddawania przedmiotów, możliwa jest pomoc niematerialna innym.

  • Sam serwis nie pobiera żadnych opłat za wystawianie i nabywanie przedmiotów.