Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina

 • Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Stary Kisielin.

 • działamy przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Starym Kisielinie.

 • prowadzimy działalność w szczególności na rzecz społeczności lokalnej Starego Kisielina i Nowego Kisielina.

 • Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zmianami) i prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zmianami).

 • Celem SPK jest m. innymi walka z bezrobociem, ochrona przyrody i środowiska, aktywizacja środowiska wiejskiego, szerzenie sportu i kultury fizycznej, organizowanie wolontariatu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 • Statut stowarzyszenia

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie:

 • Cykl - Wieś Kisielińska Babska:

Spotkania z fryzjerką, z kosmetyczką.

Pokazy gotowania i wymiana doświadczeń.

Spotkania integracyjne, biesiadne przy ognisku.

Autoprezentacje, pasje i hobby.

 • Imprezy sportowo – rekreacyjne:

Turnieje Wsi Gminy Zielona Góra

Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

Biegi Papieskie

 • Wyjazdy i wycieczki integracyjne

zwiedzamy stolice

wyjazdy do opery, operetki, muzea itp.

 • Kursy tańca towarzyskiego
 • Przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Kisielina wydawany jest kwartalnik ,,Głos Kisielina”, udzielane są porady prawne, udzielane są korepetycje, prowadzona jest nauka języka angielskiego oraz prowadzone są ćwiczenia rehabilitacyjne dla pań.

   

Podaruj 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Kisielina

Dlaczego warto wesprzeć właśnie Nas

 • jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz mieszkańców Starego i nowego Kisielina

 • aktywizujemy i integrujemy mieszkańców

 • upowszechniamy kulturę fizyczną i sport wśród naszych mieszkańców

 • prowadzimy działalność edukacyjną wśród dzieci i dorosłych

 • zapewniamy możliwość przyjemnego spędzania wolnego czasu

 • promujemy i popularyzujemy inicjatywy naszych mieszkańców

SKORZYSTAJ Z TEGO, ŻE SAM MOŻESZ DECYDOWAĆ NA CO ZOSTANĄ WYDANE TWOJE PIENIĄDZE

Nr konta PKO BP 63 1020 5402 0000 0602 0181 6412

KRS 0000280228
ul.Stary Kisielin - św. Floriana 2, 66-002 Zielona Góra

NIP 973-090-09-91  Regon 080188560