Odpust 24 maja

Diecezja

 zielonogórsko-gorzowska

 

Dekanat Zielona Góra

pw. św. Jadwigi

Wiernych: 2600

Kronika Parafii od 1987 r.

Data erekcji Parafii: 26-08-1989 r.

Księgi metrykalne od 1987 r.

29-09-1986 r. utworzono wikariat samodzielny. Został on wyłoniony z parafii Racula. Miesiąc później rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę kościoła w Starym Kisielinie. Uzyskano je dopiero w 1993 r. Doniosłym wydarzeniem parafialnym było nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1992 r.

Kościół został poświęcony w 1999 roku.

Parafia obejmuje swoim zasięgiem Stary Kisielin i Nowy Kisielin (2 km)


Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

w Starym Kisielinie

 odpust 24 maja

Kościół Filialny pw. NiepokalanegoSerca NMP w Nowym Kisielinie 

 odpust w I sobotę w Oktawie Bożego Ciała


Relikwie śp.Faustyny Kowalskiej

  • Proboszcz : Ksiądz Proboszcz Kanonik dr Andrzej Brenk (od 01-08-2005 r.)

  • Poprzedni proboszcz :  ks. kan. Ryszard Grabarski  od 26-08-1986 r. do 31-07-2005 r.


Misje Parafialne:

  • 1988 r. (OO. Redemptoryści)


 

Wizytacje Kanoniczne:

  • 1994 r. (bp Adam Dyczkowski)

  • 2005 r. (bp. Edward Dajczak)

  • 2011 r. (bp. Stefan Regmunt)Rada Parafialna

Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka parafialnej rady duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam.


Stary Kisielin

Nowy Kisielin

Czerska Anna

Karmalita Hanna

Kunefał Krystyna

Michalski Jan

Rabęda Zenon

Rogala Emilia

Czajkowska Barbara

Kuśnierz Jan

Maik Małgorzata

Petrów Stanisława

Wesołek Maria

Czajkowski GrzegorzAdres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

ul.Stary Kisielin - Św. Floriana 2
66-002 Zielona Góra

Telefon: 68 329 93 63
Ksiądz Proboszcz Kanonik Dr Andrzej Brenk

poczta Ks. Proboszcza: abrenk@zgora-gorzow.opoka.org.pl

poczta strony internetowej: poczta@parafia-kisielin.pl

poczta kwartalnika "Głos Kisielina": glos.kisielina@wp.pl


NIP: 973-069-16-36

REGON: 040119632

Konto bankowe: I Oddział PKO Zielona Góra nr 75 1020 5402 0000 0002 0129 8025


Biuro Parafialne czynne  w soboty w godzinach: od 8.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 16.00


Krzyż w Starym Kisielinie

Cmentarz Komunalny w Starym Kisielinie


Krzyż w Nowym Kisielinie

Cmentarz Komunalny w Nowym Kisielinie


Kapliczka Najświętszej Maryi Panny w Starym Kisielinie

Obelisk ku czci Jana Pawła II - Dąb Papieski


Opracował: Jacek Lorenc - marzec 2011r.