Kwartalnik


archiwum


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Regularnie do naszego kwartalnika piszą nauczyciele z przedszkola w Nowym Kisielinie i ze szkoły podstawowej w Starym Kisielinie, a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Niezmiennie od lat pojawiają się wspomnienia o zasłużonych mieszkańcach naszych miejscowości, a na końcu pisma także wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii parafialnej i informacje o grupach parafialnych.
Ponadto w kwartalniku opisujemy działalności biblioteki publicznej, wszelkie wydarzenia z życia kulturalnego wsi (turnieje i zawody sportowe, festyny, biegi papieskie, majówki, kursy językowe, konkursy, wycieczki, pielgrzymki, odpusty parafialne, imprezy integrujące wieś i jej mieszkańców: obchody Dnia Matki, Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Mikołajki), bieżące wydarzenia z życia kościoła w naszym regionie, Polsce i na świecie.
Mieszkańcy redagują historię Starego i Nowego Kisielina oraz etymologię nazw poszczególnych ulic, dzieje Państwowego Archiwum w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie, sprawozdania z życia parafii (komunie, bierzmowania, koncerty lokalnego zespołu muzycznego, obchody świąt i uroczystości, remonty kościołów), działalność Sportowego Klubu Parafialnego „KISIELIN”, Klubu Honorowych Dawców Krwi „OGNIK” przy Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlicy socjoterapeutycznej „ISKIERKA”, parafialnego zespołu Caritas oraz winnicy Julia. W roku 2012 obchodziliśmy jubileusz - piąty rok parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Starym Kisielinie wydaje kwartalnik „Głos Kisielina”


ostatnie wydanie 1/2018 (41)W kwartalniku znajdują się rubryki stałe:

  • słowo redaktora naczelnego (rubryka najpoczytniejsza),
  • aktualności z każdego mijającego kwartału,
  • porady prawno-społeczne,
  • porady lekarskie,
  • wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, z myśliwymi, leśniczymi, wędkarzami, pilotami, przedsiębiorcami, społecznikami.

„Głos Kisielina”
to kwartalnik wydawany od stycznia 2008 r. przez parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
przy udziale Stowarzyszenia Przyjaciół Kisielina.
Swoim zasięgiem obejmuje Stary i Nowy Kisielin.
Wychodzi w nakładzie do 300 egzemplarzy.
Redaktorem naczelnym
od początku powstania pisma jest
ks. kanonik dr Andrzej Brenk.
W skład redakcji wchodzi kilkunastoosobowa grupa
młodzieży w wieku 12-19 lat,
a doraźnie współpracuje z nami kilkudziesięciu mieszkańców.

e-mail: glos.kisielina@wp.pl