Kwartalnik


archiwum


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

pozycje archiwalne, 2012r.


1/2012 (17)

2/2012 (18)

3/2012 (19)

4/2012 (20)
W kwartalniku znajdują się rubryki stałe:

  • słowo redaktora naczelnego (rubryka najpoczytniejsza),
  • aktualności z każdego mijającego kwartału,
  • porady prawno-społeczne,
  • porady lekarskie,
  • wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, z myśliwymi, leśniczymi, wędkarzami, pilotami, przedsiębiorcami, społecznikami.

„Głos Kisielina”
to kwartalnik wydawany od stycznia 2008 r. przez parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
przy udziale Stowarzyszenia Przyjaciół Kisielina.
Swoim zasięgiem obejmuje Stary i Nowy Kisielin.
Wychodzi w nakładzie do 300 egzemplarzy.
Redaktorem naczelnym
od początku powstania pisma jest
ks. kanonik dr Andrzej Brenk.
W skład redakcji wchodzi kilkunastoosobowa grupa
młodzieży w wieku 12-19 lat,
a doraźnie współpracuje z nami kilkudziesięciu mieszkańców.

e-mail: glos.kisielina@wp.pl