Biuro Parafialne


BIURO PARAFIALNE


Biuro Parafialne czynne w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 16.00
Adres:
ul.Stary Kisielin - Św. Floriana 2
66-002 Zielona Góra
Telefon: 6 8 3 2 9 9 3 6 3
poczta strony internetowej: poczta@parafia-kisielin.pl
poczta kwartalnika "Głos Kisielina": glos.kisielina@wp.pl
Ksiądz Proboszcz Kanonik Dr Andrzej Brenk


CHRZTY


Sakrament chrztu świętego:
chrzest w naszym kościele odprawiamy w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godzinie 11.30.
Inne terminy po uzgodnieniu z proboszczem zgłaszać 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu Świętego.

W biurze parafialnym należy przedstawić:
aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństw niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
nazwiska i imiona chrzestnych z adresem zamieszkania i datą urodzin
zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
Przypominamy, że rodzicami chrzestnymi NIE MOGĄ BYĆ niewierzący czy osoby innej wiary, osoby niepraktykujące, żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego, niebierzmowani nieposiadający świadectwa z katechezy, prowadzący gorszący tryb życia.


ZAPOWIEDZI


Katechizacja Przedmałżeńska
Kandydaci do sakramentu małżeństwa mają obowiązek odbycia katechizacji przedmałżeńskiej oraz trzech spotkań w poradni rodzinnej, pierwsze z nich powinno mieć miejsce przynajmniej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.
Wykaz katechizacji przedmałżeńskiej oraz poradni rodzinnych w diecezji można znaleźć także na stronie internetowej Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin: www.dlarodziny.org.pl


ŚLUBY


Sakrament małżeństwa:
Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.
W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:
metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania - 3 miesiące przed datą ślubu)
dowody osobiste
ostatnie świadectwa z katechezy szkolnej (do wglądu)
zaświadczenie o bierzmowaniu
zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (ważność wydania - 3 miesiące przed datą ślubu)
w przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka


ZGONY


Pogrzeb katolicki:
Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od kapelana szpitala
pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał.
PAMIĘTAJMY!!!
Najlepszym darem dla zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św.(z przyjęciem Komunii św.)