Klub Honorowych Dawców Krwi


Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
„Ognik’’


Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Ognik" przy OSP w Starym Kisielinie
powstał 10 stycznia 2009 roku.

Bodźcem założenia klubu była akcja "Krew ratuje życie", przeprowadzona 16 listopada 2008 roku na rzecz chorej Madzi, która walczyła z rakiem -"neuroblastiomą" czyli guzem nadnercza. Akcja ta zorganizowana była przez OSP Stary Kisielin oraz Parafialny Zespół Caritas Stary Kisielin z inicjatywy teraźniejszego prezesa Klubu "Ognik" Andrzeja Wąsika, wieloletniego krwiodawcę odznaczonego między innymi "Złotym Krzyżem Zasługi", odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu" i "Odznaką Honorową PCK III stopnia".

Od początku działalności klubu odbyło się sześć akcji, podczas których zebrano łącznie 96,250 litra "życiodajnego płynu".

Klub Honorowych Dawców Krwi jest jedyny na terenie Zielonej Góry i zrzesza 37 członków.
"Ognik" uczestniczy w programie strażacy w honorowym krwiodawstwie PCK "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew".
W 2009 roku osiągnął III miejsce w kategorii OSP, a w 2010 roku zajął II miejsce. W kategorii najaktywniejszy strażak komisja wyróżniła prezesa Klubu "Ognik" Andrzeja Wąsika.


Zgromadzona krew przeznaczona była dla poszczególnych oddziałów szpitala wojewódzkiego w Zielnej Górze jak również dla osób dotkniętych poważnymi chorobami oraz ofiar wypadków.

Klub Honorowych Dawców KrwiKlub Honorowych Dawców KrwiKlub Honorowych Dawców Krwi
Klub Honorowych Dawców KrwiKlub Honorowych Dawców KrwiKlub Honorowych Dawców Krwi
Klub Honorowych Dawców KrwiKlub Honorowych Dawców KrwiKlub Honorowych Dawców Krwi