Koło Przyjaciół Radia Maryja


Koło Przyjaciół Radia Maryja
przy Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Zielonej Górze


Powstanie Koła PRM

Nasze Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało we wrześniu 1997r. Założone zostało przy aprobacie ks. Proboszcza Ryszarda Grabarskiego przez 3-osobową delegacją Biura Radia Maryja w Zielonej Górze pod przewodnictwem pani Janiny Szymaniuk - Kierownik Biura RM.

Cel działalności Koła PRM

Zadaniem Koła jest wspieranie ogólnopolskiej rozgłośni katolickiej Radio Maryja i dzieł przy nim powstałych, takich jak telewizja TRWAM, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ( kształcąca dziennikarzy, polityków, informatyków medialnych ), telefonia "W Rodzinie", "Nasz Dziennik" oraz innych dzieł.

Dzieła te wspieramy modlitwą wspólnotową i osobistą, wypraszając u Boga potrzebne Łaski, aby media te, służące Polakom mieszkającym w Ojczyźnie i na całym świecie, mogły istnieć i głosić Słowo Boże ewangelizując ludzi. Wspieramy je również comiesięcznymi ofiarami pieniężnymi, uczestnicząc w ten sposób w ich utrzymaniu.

Radio Maryja i Telewizja TRWAM od wielu już lat jest środkiem społecznego komunikowania się, to nieustanna modlitwa i dialog milionów Polaków na ważne dla Ojczyzny tematy.

Celem Radia Maryja jest ewangelizacja. Chodzi o to, by wszyscy ludzie przyjęli Dobrą Nowinę - uwierzyli - przyjęli Pana Boga i całą nowinę o zbawieniu. Tutaj chodzi o wychowanie człowieka w prawdzie i jego osobowy rozwój.

Radio Maryja i TV TRWAM ( a telewizja jest niezwykle ważna, bo o wiele bardziej oddziałuje na człowieka) to media polskie i katolickie w Ojczyźnie, służące prawdzie, inaczej niż media kierujące się interesami grupy mocodawców i dysponentów i w tym celu posługujące się sprytną manipulacją. Niestety, nie wszyscy to dostrzegają, a owocem tego jest odchodzenie od prawdy, a więc poddawanie się z wszystkimi konsekwencjami kłamstwu.
Obrazuje to pewna anegdota opowiedziana w czasie Rozmów Niedokończonych (codzienna audycja w Telewizji TRWAM i Radiu Maryja, podejmująca bardzo ciekawe i ważne tematy) przez inż. Antoniego Ziębę, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia:
"Ciocia z Ameryki przyjeżdża do swojej siostrzenicy mieszkającej w Polsce. Chce ją odwiedzić, ponieważ dawno się nie widziały. Postanowiła zrobić siostrzenicy niespodziankę nie uprzedzając o dokładnym czasie przyjazdu. Niestety okazało się, że ta niedawno wyszła i niewiadomo kiedy wróci. Sytuację uratowała sąsiadka, która zaproponowała gościnę do czasu powrotu siostrzenicy. Obie panie przy kawie i cieście wesoło sobie rozmawiały, poruszając interesujące dla siebie tematy.
Po dwóch godzinach siostrzenica wróciła. Bardzo ucieszyła się na widok cioci. Gdy razem z ciocią znalazły się już w jej mieszkaniu, mówi: "Ciociu usiądź sobie, ja zrobię coś do jedzenia i zaraz opowiem ci, co u mnie słychać." Na to ciocia: "Ależ ja już wszystko wiem. Twoja miła sąsiadka opowiedziała mi co porabiasz, co u Twojego męża, Twoich dzieci. Już mi nic nie musisz mówić." Zaskoczona siostrzenica odpowiada: "Ciociu, moja sąsiadka bardzo mnie nie lubi i już od wielu lat nie odzywa się do mnie."

Kogo słuchamy budując nasz obraz rzeczywistości, obraz Kościoła, naszej Ojczyzny, naszej rodziny, wreszcie nas samych? Powszechnie wiadomo, że media mają ogromny wpływ na nasze poglądy, na nasze postrzeganie świata. My, jako Katolicy, powinniśmy zabiegać, aby kształtowali je ludzie prawi, kochający Pana Boga i naszą Ojczyznę. Odsuwać na margines te media, które nie służą prawdzie i manipulują informacją. Ks. bp Adam Lepa, wybitny specjalista ds. mediów, tak definiuje manipulację:

"Manipulacja jest to celowe i skryte działanie, przez które narzuca się jednostce lub grupie ludzi fałszywy obraz pewnej rzeczywistości". Kłamstwem zawsze posługuje się szatan, posługują się ludzie i systemy, które nie kochają prawdy. Kłamstwo, również w naszych czasach, jest sprytnie rozpowszechnione w naszej Ojczyźnie i zbiera tragiczne dla jednostek i narodu żniwo.

Czytajmy czasopisma, słuchajmy rozgłośni radiowych, oglądajmy telewizję, które są katolickie, a co za tym idzie głoszą prawdę służąc każdemu człowiekowi, a nie wybranej grupie ludzi.

Osoby chętne do włączenia się w naszą modlitwę i ofiary serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty.

Przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja
Maria Mazur.